سلام میشه ی راهنمایی بکنید من دوره ماهانم 22روز عقب افتاده البته هرماه منظم پریود نمیشم
از بیبی چک باقطره چکان استفاده کردم
ی خط کنار حرف c افتاد الان من حامله ام یا نه؟
خیلی استرس دارم دعا کنین نباشمممم